นางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี ณ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

กองสื่อสารองค์กร
 News by S.Jnas