ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้