เผยแพร่แผน งบ63 จัดซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องบรรจุซอง ALFA