ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 62 ของ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่