นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พนักงานการยาสูบให้ความเคารพนับถือ ได้แก่ พระพุทธวิสุทธิมงคล พระภูมิเจ้าที่ (หลวงปู่ชัยมงคล) เสด็จปู่นาคราช และรูปปั้นพลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563