ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์ฯ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ คลิกดาวน์โหลด