สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงานฯ (ค่าป้ายไวนิลพร้อมตอกตาไก่ ขนาด 200 X 450 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้