ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ด/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้