ดาวน์โหลดที่นี่ https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2019/12/02-พฤศจิกายน-2562.pdf