สำนักงานยาสูบนครพนม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤศจิกายน 2562