นางสาวปาริชาต สินทับ  ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทยไปร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาก้าวสู่ปีที่ 53 ณ อาคาร 1 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

กองสื่อสารองค์กร
 News by S.Jnas