ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชนิดอัตโนมัติ 25 พ.ย.62