เผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่เครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง Micro Laser Tech ที่ฝ่ายการพิมพ์