ประกาศ เรื่อง เรื่อง การขายทอดตลาดไม้หมอนเก่าและชำรุดจากการใช้งาน จำนวน 2 รายการ