ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง(วงเงินไม่เกิน 100,000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 62 ของ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่