ดาวน์โหลดที่นี่ https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2019/11/01-ตุลาคม-2562.pdf