ประกาศผู้ชนะซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักร GODIOLI ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่