ดาวน์โหลดที่นี่ https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2019/10/ประกาศประจำไตรมาส-4.pdf