จ้างประกอบรูปเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 25,000 ชุด