นางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี ณ อาคารสำนักพิมพ์ไทยโพสต์ 1850, 1862 ถนน เกษมราษฎร์ แขวง เขตคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร
 News by S.Jnas