2. ราคากลาง ย้ายเครื่อง Protos 90 Alfa Ram No.21,22, 23, 24