5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครืองอบความร้อนคลื่นสั่น 9 ตค 62