3 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาจัดทำราวกันตกสแตนเลส 3 ต.ค. 62