สำนักงานยาสูบนครพนม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2562ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562