สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ล้างเครื่องปรับอากาศ 33 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้