นายสุคิด สุดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4  ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

กองสื่อสารองค์กร
Photo & News by S.Jnas