19.ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาห้อง Air Washer