แผนการจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานชั้น 2 อาคาร B-08 พร้อมอุปกรณืค่าติดตั้งและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น พร้อมครุภัณฑ์