ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2562