ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา