ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาพนักงาน จำนวน 4 รายการ) 30 ส.ค. 62