ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อขายลิขสิทธิ์พร้อมบำรุงรักษาระบบ Google Applications (G-Suite)