ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบน้ำพุ พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก