12.ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Air Washer (AWS)