3.ประกาศจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกฯ จำนวน 1 ล้านกล่อง