ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานยาสูบเชียงราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562