แผนการจัดซื้อน้ำมันเตา 120,000 ลิตรประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเตา