14.ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาซ่อมตู้ Switchgear 22 kV J02 อาคารศูนย์พลังงาน (B-03)