ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562