ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ คลิกดาวน์โหลดPDF