ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานรื้อถอนขนย้ายเครื่องอัดอากาศ