ประกาศผู้ชนะ อะไหล่ Consumable สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ G.D จำนวน 6 รายการ