ประกาศผู้ชนะ อะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ HAUNI จำนวน 7 รายการ