นายวิญญู  เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมศุลกากร เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 145 ปี ณ อาคาร 1 กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร
Photo & News by S.Jnas