ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร 3 และนิติกร 4 สังกัดสำนักกฎหมาย