ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562