ประกาศผู้ชนะ ซื้ออะไหล่ในการทำ PM สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121 จำนวน 1รายการ