สำนักงานยาสูบนครพนม จัดอบรมหลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 โดยนิมนต์พระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม เป็นวิทยากร นายประดิษฐ์ สุคม ผู้จัดการสำนักงานยาสูบนครพนม เป็นประธาน มีพนักงานเข้าร่วมอบรม จำนวน 74 คน ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562