ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ในการทำ PM จำนวน 60 รายการ