ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออะไหล่ในการทำ PM สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ SASIB จำนวน 37รายการ